HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Algemene voorwaarden

  1. De Spelregels maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
  2. Aan een inschrijving bij Thuis in Limburg en het verlengen van de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
  3. Woningzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse verlenging van de inschrijving. Inschrijvingen die langer dan twee maanden verlopen zijn, mogen niet meer verlengd worden.
  4. Woningzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van de gegevens zoals vermeld op ‘Mijn Pagina’. Thuis in Limburg wijst op basis van de door de woningzoekende ingevulde gegevens een woning toe. Mocht achteraf blijken dat de gegevens niet correct zijn, dan kan op grond daarvan de woningtoewijzing ingetrokken worden.
  5. Thuis in Limburg behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  6. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, die mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen rechterlijk worden beslecht.
     
Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: