HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Medische urgentie

U kunt bij het aanbodmodel voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning als u vanwege fysieke beperkingen of een zorgbehoefte dringend een (andere) woning nodig heeft. Of u in aanmerking kunt komen voor voorrang wegens fysieke beperking of zorgbehoefte wordt in samenspraak tussen de gemeente en de woningcorporatie met u besproken. Een medische urgentie heeft een geldigheid van 6 maanden. De woningcorporatie bij u in de buurt kan u vertellen wat de lokale regels hiervoor zijn.

Woningaanbod

Woningen met dit icoon zijn bestemd voor mensen met een zorgindicatie. U vindt het bij de details van de woningen. Heeft u geen zorgindicatie, maar wilt u wel wonen in een woning die geschikt is voor een toekomstige zorgvraag, dan kunt u ook letten op onderstaande iconen.

 

Nultredenwoning: geschikt voor mensen met een lichte fysieke beperking of zorgbehoefte. Belangrijke ruimtes zoals de woonkamer, keuken, toilet, badkamer en ten minste één slaapkamer zijn bereikbaar zonder trap.
Rollator toegankelijke woning: geschikt voor mensen met een grotere fysieke beperking of zorgbehoefte. Belangrijke uimtes bevinden zich op dezelfde woonlaag, er zijn geen of lage dorpels en de deuren zijn minimaal 85 cm breed.
Rolstoeltoegankelijke woning: geschikt voor mensen met een ernstige fysieke beperking of zorgbehoefte. Belangrijke ruimtes bevinden zich op dezelfde woonlaag en er is voldoende ruimte om een rolstoel te  gebruiken.


Naast deze minimale eisen kunnen in de woning extra voorzieningen aangebracht zijn.

Woning zoeken

Als woningzoekende met een zorgindicatie volgt u de normale procedure voor woningzoekenden. Vindt u een passende woning, dan kunt u via de site reageren. Is het een woning met zorgindicatie, dan krijgt u voorrang op de andere woningzoekenden. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de oudste zorgindicatie.

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: