HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Passend toewijzen

Nieuwe regels voor toewijzing

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de toewijzing van woningen. Dit zogenaamd ‘passend toewijzen’ komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan. Door de nieuwe regels krijgen woningzoekenden een woning waarvan de huur past bij hun inkomen.
Er zijn twee manieren van passend toewijzen: 
- toewijzing volgens de huur-inkomenstabel of
- toewijzing volgens het 2-hurenbeleid

In de advertentie van de woning staat vermeld welke manier van toewijzen er geldt. Dit kan namelijk verschillen per corporatie. Of u in aanmerking komt voor het huren van een woning en wat de bijbehorende huurprijs is, leggen wij hieronder uit.
Onder veelgestelde vragen, vindt u antwoorden op de meeste gestelde vragen. Voor overige vragen over de toewijzing van een geadverteerde woning neemt u contact op met de betreffende corporatie.

Toewijzing volgens de huur-inkomenstabel
Om vast te stellen of de huur van de woning past bij uw inkomen moeten we inkomensvoorwaarden hanteren. Deze vindt u in het schema hieronder.
In dit schema ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn, afhankelijk van uw inkomen (per huishouden), de huishoudsamenstelling en leeftijd.

Uw situatie Maximaal huishoudinkomen Maximale (kale) huurprijs vanaf 01-01-2016
Eén persoonshuishouden (vanaf 18 jaar) € 22.100 € 586,68 *
Twee persoonshuishouden (onder AOW leeftijd) € 30.000 € 586,68
Twee persoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd) € 30.050 € 586,68
Drie en meerpersoonshuishouden (onder AOW leeftijd) € 30.000 € 628,76
Drie en meerpersoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd) € 30.050 € 628,76
*De grens voor huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar is gesteld op € 409,92

Toewijzing volgens het 2-hurenbeleid
Bij woningen die toegewezen worden volgens het 2-hurenbeleid kunnen 2 huurprijzen gelden. De geadverteerde huurprijs en een lagere huurprijs.
De lagere huurprijs geldt alleen als het huishouden dat de woning toegewezen krijgt huurtoeslaggerechtigd is. Afhankelijk van het inkomen van het huishouden dat de woning toegewezen krijgt, wordt de huurprijs bepaald.

Dit filmpje toont meer uitleg over het 2-hurenbeleid

Inkomenscontrole
Let op, bij toewijzing heeft de woningcorporatie een inkomensverklaring van u nodig. U kunt deze inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-0543 Na aanvraag duurt het ongeveer vijf werkdagen voor u uw inkomensverklaring ontvangt. Houd uw BSN en dat van uw medebewoners bij de hand.

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: