HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Spelregels - Inschrijving

 • Vanaf 18 jaar kunt u zich kosteloos inschrijven op Thuis in Limburg.
   
 • Per post of e-mail ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
   
 • U bouwt inschrijfduur op vanaf de datum van inschrijving.

 • Bij het invullen van het inschrijfformulier kiest u zelf een inlognaam en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op onze website en reageren op het woningaanbod.

 • Uw inschrijving is steeds één jaar geldig. Thuis in Limburg stuurt jaarlijks een herinneringsverzoek naar het postadres/e-mailadres uit uw inschrijving. U bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw inschrijving vóór de vervaldatum. Dit kunt u doen via Mijn pagina. Verlengt u niet op tijd, dan volgt automatische uitschrijving. U verliest hierbij de opgebouwde inschrijfduur en eventueel genomen opties.

 • Wilt u zich samen met een woningzoekende inschrijven die al ingeschreven staat, dan kunnen we uw inschrijving samenvoegen. Neemt u hiervoor contact op met een van de deelnemende corporaties. Bij samenvoeging geldt de inschrijfduur van de oudste inschrijving.
 • Het is belangrijk om altijd te reageren op berichten en/of uitnodigingen van de corporatie. Bent u bijvoorbeeld verhinderd tijdens een groepsbezichtiging, meld u dan af. De deelnemende corporaties mogen u namelijk tijdelijk (maximaal 3 maanden) blokkeren wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op/bij een groepsbezichtiging, individuele afspraak, bij het tekenen van een huurcontract of wanneer u niet reageert op een telefonische oproep of e-mail. U kunt dan niet meer op het woningaanbod reageren en geen opties op clusters nemen. U blijft wel ingeschreven en bouwt inschrijfduur op.

 • Thuis in Limburg kan uw inschrijving blokkeren als u een huurachterstand heeft of als er meerdere klachten van overlast bekend zijn bij een van de deelnemende corporaties. Bij een blokkade kunt u geen opties op clusters nemen en niet meer op het woningaanbod reageren. U blijft wel ingeschreven en bouwt inschrijfduur op. Neemt u contact op met de betreffende corporatie om de blokkade op te heffen. Voor meer info zie onze Signaleringslijst wangedrag, wanbetaling en overlast.

 • Voor (ex-) huurders die bij een van de deelnemende corporaties ontruimd zijn wegens wangedrag, wanbetaling of overlast geldt het Tweede Kansbeleid van Thuis in Limburg. Deze (ex-) huurders kunnen zich opnieuw inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning, maar worden automatisch door het systeem geblokkeerd. Deze blokkade betekent dat zij aangewezen zijn op persoonlijke bemiddeling om in aanmerking te komen voor een woning. De deelnemende corporaties zijn bereid onder voorwaarden de blokkade op te heffen en deze (ex-) huurders opnieuw woonruimte aan te bieden.

 • Bij sprake van valsheid in geschrifte of wanneer een woning door bepaalde redenen onterecht is aangeboden, vervalt de aanbieding en wordt de inschrijving van de betreffende woningzoekende(n) geblokkeerd.

 

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: