Terug naar overzicht

Sloop en Nieuwbouw Caberg Zuid-Oost (Maastricht)

In het gebied Caberg Zuid-Oost worden 110 woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Er zijn reeds 59 woningen gesloopt. Momenteel slopen we de resterende 51 woningen. Het totale gebied betreft: Henri Jonaslaan, Gilles Doyenstraat, Pieter Poststraat en de Mathias Soironstraat.

In de plaats van deze 110 grondgebonden eengezinswoningen komen:

* 50 woningen voor de sociale sector. Servatius onderzoekt op dit moment of ze een deel van de appartementen aan een zorgpartij kunnen verhuren (realisatie zorgwoningen).

* 35 patiowoningen, tweekappers en rijwoningen voor de geliberaliseerde (niet-DAEB) huur of vrije verkoop. Servatius verkoopt de grondpositie aan een marktpartij.

Planning
In 2021 ronden we de sloop af en starten we met het ontwerptraject en vergunningen. Zodra we meer informatie hebben, publiceren wij dit op deze website en op:
www.servatius.nl/over-ons/projecten/nieuwbouw

Interesse?
Dan kunt u een mail sturen naar m.maenenservatiusnl. Vermeld in de mail de volgende gegevens: uw naam, huidige adres, mailadres en inschrijfnummer van Thuis In Limburg. Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang van de bouw, de plattegronden van de woningen, huurprijzen en toewijzingscriteria. De toewijzingscriteria worden in overleg met de bewonerscommissie afgesproken. Hierin worden voorrangsregels opgenomen voor bewoners van Caberg.


Foto's

AfbeeldingAfbeelding

Op de kaart

Afbeelding

Kenmerken

Aantal woningen85

Planning

Startdatum2021
Terug naar overzicht