Vacature urgentiecommissie

VACATURE

30 april 2022

 

Leden Urgentiecommissie Woonurgentie Heerlen

 

Bewonersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Heerlen hebben besloten per 1 mei 2022 een centrale aanpak en gezamenlijk systeem voor sociale urgentie te hanteren. Deze regeling moet zorgen voor transparantie en objectiviteit in de woningtoewijzing voor sociaal urgenten. Dit betreft woningzoekenden die door onvoorziene omstandigheden in een acute noodsituatie (dreigen te) komen en waarvoor maatwerk nodig is. De uitvoering van deze regeling ligt in handen van een onafhankelijke urgentiecommissie. Deze wordt organisatorisch ondersteund door Thuis in Limburg, die ook zorg draagt voor het secretariaat van de urgentiecommissie. Voor de leden van de urgentiecommissie zoekt het bestuur van Thuis in Limburg 5 leden.  

 

Jouw bijdrage:

 • Je bestudeert het urgentiedossier van de betrokken woningzoekende
 • Je neemt deel aan vergaderingen van de urgentiecommissie
 • je vormt samen met je collega’s een oordeel op basis van het voorbereide dossier van het secretariaat
 • Input geven voor procesverbeteringen en dienstverlening

 

Jouw profiel:

Heerlen is een diverse stad en dat maakt dat ook binnen de urgentiecommissie en klachtencommissie we willen verschillen in leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Want al die verschillen zorgen voor een beter resultaat. We zijn op zoek naar leden met specifieke maatschappelijk achtergronden/deskundigheden. Affiniteit met sociaal-maatschappelijke vraagstukken is uiteraard een must. Daarnaast zijn ‘kunnen luisteren’, onafhankelijk kunnen oordelen, analytisch en integer opereren voorwaarden. Je bent goed in staat om de essentie uit een reeks gegevens te halen. Je ziet snel de logische verbanden. En je hebt het vermogen om kritisch door te vragen en te komen tot een collegiaal besluit.

 

We zijn op zoek naar een goede balans van achtergronden en deskundigheden:

 • je hebt een juridische achtergrond.
 • je hebt kennis van de volkshuisvesting in algemeenheid.
 • Je hebt een achtergrond binnen het sociaal domein en maatschappelijke processen.
 • je hebt een achtergrond binnen de huurdersbelangenbehartiging
 • je bent in staat een onafhankelijk en objectieve afweging te maken in afstemming met de collega leden  

 

Voor de voorzitter geldt een voorkeur voor een kandidaat met een juridische achtergrond.

 

Wij bieden:

 • Professionele secretariële/administratieve ondersteuning (via Thuis in Limburg)
 • digitale/fysieke faciliteiten (voor vergaderingen/bijeenkomsten)
 • maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding
 • interessante pioniersrol
 • een onafhankelijk werkklimaat
 • Een benoeming voor de periode van een jaar met optie voor verlenging.

 Toekomstig commissielid: “ De veelzijdigheid van en dynamiek binnen de volkshuisvesting, de actuele druk op de woningmarkt en de wenselijkheid van een transparante, eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling in de kleurrijke stad Heerlen maakt elke casus van de sociale urgentiebepaling weer boeiend en leerzaam voor alle betrokkenen (de vragers om urgentie, de aanbieders (de corporaties), de gemeente Heerlen). Daar een actieve (ook ontwikkelende) rol in te mogen hebben, is inspirerend”.

 

Goed om te weten:

 • De commissie bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:
  • Een voorzitter en vier leden;
  • een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen door de commissie;
  • bij de behandeling van urgentieaanvragen participeren steeds bij toerbeurt 3 leden waaronder in ieder geval de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter
 • Het betreft een pilot van één jaar. Daarna zal op basis van een evaluatie bepaald worden of voorzetting voor de lange termijn zal plaatsvinden. De ambitie is om de aanpak uit te rollen voor alle gemeenten in de stadsregio Parkstad.
 • De urgentiecommissie komt per jaar 20 keer bij elkaar. De overleggen nemen maximaal 2 uur in beslag.
 • In de pilotperiode is er twee keer per jaar een overleg van betrokken partijen (corporaties, gemeente, vertegenwoordiging huurdersorganisaties) waarbij de werkzaamheden van de urgentiecommissie geëvalueerd worden en advies gegeven wordt aan genoemde partijen over de doorontwikkeling van de sociale urgentieregeling.
 • Medewerkers en bestuurders van de bij Thuis in Limburg aangesloten woningcorporaties kunnen niet solliciteren. Het lidmaatschap van de urgentiecommissie is niet verenigbaar met een functie bij een bij Thuis in Limburg aangesloten woningcorporatie.

 

Interesse?

Heb je belangstelling voor de functie  voor de urgentiecommissie. Reageer dan uiterlijk 17 mei 2022 onder vermelding van “urgentiecommissie Heerlen”  via servicethuisinlimburgnl

Ben jij een ‘professional’ die ook een maatschappelijke rol wil vervullen binnen de volkshuisvesting en specifiek de woonruimteverdeling in Heerlen? Wij kijken uit naar je reactie!

 

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie en/of de procedure contact op met Jan Kerckhoffs, manager van Thuis in Limburg. j.kerckhoffsthuisinlimburgnl